Услуги

BOJINOV-FLAT-DESIGN_03

Механизирано отпушване на сифони, мивки, тоалетни, шахти, канали:

Когато се експлоатират гореописаните части от канализационната мрежа идва време, в което те се запушват. Най-вече, това се случва, когато ние – хората – изхвърляме отпадъци, на които мястото им не е в канализацията, но за по-лесно ги изхвърляме там. Тези проблеми се наблюдават най-вече в обществените сгради, те са често срещани и се отстраняват сравнително бързо. Оттам следва и цената за решаване да е най-ниска.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_18

Механизирано почистване на канали, канализационни мрежи.

При хоризонталните канализационни мрежи с течение на времето се образуват плаки – отлагания по вътрешността на тръбите, най вече започват от дъното. / както при битовите, индустриалните и канализационните мрежи на населените места./. С течение на времето вътрешните отвори намаляват и тръбите не могат да пропускат количествата течности, за които са предназначени. Обикновено се сещаме, когато се запушат напълно и започне да прелива, което прави нашата работа по-трудна, изисква се повече време и средства. Тук времето на отстраняване на проблема е пряко свързано с дължината и вътрешния размер на тръбите и какъв е произхода и твърдостта на отлаганията.

Друг тежък проблем във външните канализационни мрежи са корените от близките дървета, които намират в тръбите благоприятна среда за развитие. Първоначално в тръбата влиза една малка власинка от кореновата система на дървото. В последствие се развива и завзема цялата вътрешност на тръбата и около нея. Първоначално корените спират твърдите части и попаднали отпадъци в отпадните води и впоследствие се образува такава тапа, смес от кал битови отпадъци и корени, че е почти невъзможно отстраняването й. Самите инструменти за отстраняването й са много скъпи и почти никой от колегите в страната не ги поддържа. /Ние лично сме вадили корен колкото човешки крак, не ме питайте как, беше в Асеновград./ Този проблем може да се отстрани, ако се вземат навременни мерки.


Резултат с изображение за видео

Видео диагностика

Видео заснемане се извършва при желание от клиента. Цените за услугата видео диагностика са различни и се договарят допълнително. Събраната информация от видео диагностиката спомага за правилното решение при избор на техника за отстраняването на проблема и причините за запушването. При необходимост, можем да извършим запис на аналогов или цифров носител.

Необходима ли е профилактика?

Почти не се извършват планувани профилактики (почистване на каналите) и след време се налага подмяната на целите тръби. И когато те се намират под пътища и сгради, разходите са огромни. Това е една от основните причини за лошото състояние на пътищата в населените места. Липсата на профилактика на канализационната мрежа води до пробиви в тръбите, водата излиза извън тях, отмива големи участъци от пръста наоколо и хоп – асфалтът се сринал и паднал цял автомобил вътре, а ние се чудим пред телевизора, как е възможно. Профилактиката на канализацията е задължителна дейност, и изисква по-голямо внимание.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_05

Измукване и почистване на септични ями, шахти, утайници, кало масло утаители-уловители. Отводняване. Извозване на отпадъци:

Септичните ями са резервоари за отпадна вода. Септичните ями се правят там, където няма канализация. След напълването на ямата, тя трябва да се изсмуче и отпадните води да се извозят на места, регламентирани за това. Септичните ями за отпадни води се състоят от няколко фракции тежки-утайки, средни – вода и леки – мазнини и др., които плуват върху водата. При почистването цената се формира в зависимост от времето за почистване, разстоянието, което трябва да пропътува автомобила, съдържанието на отпадните води и тяхното количеството. Въз основа на последните два показателя се начислява цена от преработващото предприятие,- пречиствателна станция. Най-трудно се почистват утайките от мазнини.

Шахти, утайници, кало- масло уловители и др. При тях работата е като при септичните ями. Разликата е, че много малко са местата в страната, където могат да се депонират.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_23

Поддръжка, почистване, измиване на пречиствателни станции за отпадни води. Доставка на мая и бактерии за пречиствателни съоръжения.

В процес на експлоатация пречиствателните съоражения също имат нужда от почистване. При тях цената се формира, както при септичните ями. Предлагаме и зареждане с мая, където се развъждат бактерии, които почистват отпадните води, след което могат да се използват… например за поливане.

Отводняване. За съжаление през 2014г., с множеството валежи в страната, се повишиха значително подпочвените води, вследствие на което много сгради бяха наводнени. И голяма част от работата ни е отводняването. Сградите, също така, могат да се наводнят вследствие на запушени отводни тръби и тогава също се налага отводняване. Овен изсмукването можем да предложим и измиване на помещенията.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_14

Монтиране на нови попивни полета на не работещи септични ями.

Прави се мрежа от прорязани тръби на дълбочина около 30 сантиметра в градината на имота, през които чистата вода от септичните ями принудително се транспортира и по този начин се полива там, където е изградена тръбната мрежа. Предимството е, че се разреждат значително почистванията.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_25

Обемно обезпрашаване.

На открити и закрити площи. Изграждаме инсталации за обезпрашаване на дейности, които произвеждат много прах, чрез разпръскване на фини водни капчици във въздуха. Също така можем да осигурим машина, при събаряне на сгради в населени места, която да обезпрашава, докато трае събарянето.


BOJINOV-FLAT-DESIGN_16

Абонаментно обслужване на индустриални и битови клиенти.

С цел улеснение на нашите клиенти и нуждата от периодична профилактика, предлагаме да се следят вашите отпадни води и да се извършва периодично почистване и други необходими дейности.


Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!